27ο χλμ. Λαμίας - Καρπενησίου (Μάκρη)

22360 22332 - 22360 22149

Ε.Ε. - ΕΣΠΑ

ΔΙΑΛΟΓΕΑΣ ΦΙΣΤΙΚΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ-ΚΛΕΙΣΤΟΥ

Περιγραφή

ΔΙΑΛΟΓΕΑΣ ΦΙΣΤΙΚΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ-ΚΛΕΙΣΤΟΥ  ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΟΣ 400 ΚΙΛΑ /ΩΡΑ