27ο χλμ. Λαμίας - Καρπενησίου (Μάκρη)

22360 22332 - 22360 22149

Ε.Ε. - ΕΣΠΑ
Σκουρας Α.Ε. Γεωργικά Φυτικά

Η εταιρεία Σκούρας Α.Ε. δραστηριοποιείται στην πώληση γεωργικών μηχανημάτων, εμπορία γεωργικών εφοδίων, φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, σπόρων, στην κατασκευή συστημάτων και εκσκαφές δικτύων άρδευσης αλλά και στο εμπόριο, επεξεργασία και συσκευασία ξηρών καρπών με ειδίκευση στο κελυφωτό φιστίκι.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

Συνεργασία Σκούρας ΑΕ με Farma Chem
Συνεργασία Σκούρας ΑΕ με Syngenta
Συνεργασία Σκούρας ΑΕ με Bayer
Συνεργασία Σκούρας ΑΕ με Compo
Συνεργασία Σκούρας ΑΕ με Γαβριηλ
Συνεργασία Σκούρας ΑΕ με Ελλαγρολιπ
Συνεργασία Σκούρας ΑΕ με Pioneer Hi Bred
Συνεργασία Σκούρας ΑΕ με Arcadia Terra
Συνεργασία Σκούρας ΑΕ με Terra
Συνεργασία Σκούρας ΑΕ με Παλαπλαστ
Κοντελλης - New Holladn - Σκουρας Α.Ε.